Прожектиране на часовник

Прожектира часовника.

  1. Стартирайте приложението / (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.
  2. Натиснете в горния десен ъгъл на [Poster] и изберете [Change poster].
    Когато е избран режимът на постер, натиснете [Change poster].
  3. Натиснете [Weather/clock].
  4. Изберете желания вид на часовника.

Съвет

  • Часовникът автоматично се синхронизира с часовника на смартфона.