Свържете IR Blaster

Чрез свързване на безжичния модул и HDMI устройство с IR Blaster (доставен), вие можете да управлявате HDMI устройството, като насочвате неговото дистанционно управление към проектора. Това е полезно, когато проекторът и HDMI устройството са разположени на различни места.

  1. Свържете IR Blaster към конектора IR BLASTER на безжичния модул.

  2. Монтирайте главата IR BLASTER на HDMI устройството, така че главата да е насочена към приемника на дистанционното управление на устройството.

    За да установите местоположението на приемника на дистанционното управление, вижте ръководството с инструкции, доставено с HDMI устройството.

  3. Насочете дистанционното управление на HDMI устройството към приемника (а) на дистанционното управление на проектора и задействайте дистанционното управление.

    Ако HDMI устройството не отговаря, сменете посоката на IR Blaster.

    След като се уверите, че IR Blaster работи правилно, го закрепете с двустранния самозалепващ лист (доставен).