Ако срещнете някакви проблеми или имате някакви въпроси, когато използвате вашия преносим проектор Ultra Short Throw, използвайте настоящото ръководство.