Регулиране на фокуса

Можете да регулирате фокуса на прожектираното изображение.

 1. Стартирайте приложението / (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.
 2. Натиснете бутона (Settings).
 3. Използвайте бутоните / или плъзгача във [Focus], за да регулирате.

Автоматично фокусиране

Натиснете [Auto].

Забележка

 • Функцията за автоматично фокусиране използва датчика за диапазон в задната част на проектора, за да измери разстоянието до проекционната повърхност и да коригира фокуса. При следните условия датчикът за диапазон не може да измери разстоянието правилно и фокусът не може да се регулира:
  • Има препятствие между проектора и проекционната повърхност
  • Проекторът е поставен върху стойка или подобно съоръжение.
  • АС адаптерът, свързан към проектора, закрива датчика за диапазон (а).

 • Когато размерът на прожектираното изображение е 60 инча или повече, функцията за автоматично фокусиране не работи.
 • В зависимост от разположението на проектора и материала на проекционната повърхност функцията за автоматично фокусиране може да не работи правилно.
 • Ако функцията за автоматично фокусиране не работи, дезактивирайте функцията [Auto] и регулирайте ръчно.