Проверка на Notifications

Прожектира известия за проектора, включително нови постери за разпространение.

Когато има ново известие, ще се покаже на [Notifications] в менюто за настройки. Числото в е броят на непрочетените известия.

  1. Стартирайте приложението / (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.
  2. Натиснете бутона (Settings).
  3. Натиснете [Notifications].
    Показва се списък с известията.