Прожектиране на снимки/филми от устройство на вътрешната мрежа

Като използвате функцията за вътрешна мрежа, можете да прожектирате снимки и филми, съхранени в устройство (като Blu-ray Disc™ плейър) на вътрешната мрежа.

Преди да използвате тази функция, свържете смартфона и проектора към точката на достъп (безжичен маршрутизатор), към която е свързано съвместимото устройство за вътрешна мрежа.

Забележка

  • За да се прожектират снимки и филми в устройство на вътрешната мрежа, на смартфона трябва да се инсталира приложение, което поддържа контролната функция (като Video & TV SideView).
  1. Стартирайте приложението / (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.
  2. Натиснете [Poster], за да поставите проектора в режим на постер.
  3. Стартирайте приложението, което поддържа контролната функция.
  4. Настройте проектора като изходно местоположение и показвайте снимка или филм.

Съвет

  • Максималният размер на неподвижно изображение за прожектиране с функцията за вътрешна мрежа е 32 мегапиксела (8 192 × 4 096 пиксела) за JPG и 3 мегапиксела (2 048 × 1 024 пиксела) за PNG/GIF.
  • Филмите във формат AVCHD, заснети с качество 1080/60i или 1080/24p, не могат да се прожектират през домашната мрежа. Ако искате да ги прожектирате, свържете устройството към безжичния модул с HDMI кабела и ги прожектирайте с [External input (HDMI)].