Настройка на автоматично включване/мрежова готовност

Можете да поставите проектора в режим на мрежова готовност при определено време или когато е разпознат смартфон.

  1. Стартирайте приложението / (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.
  2. Натиснете бутона (Settings).
  3. Натиснете [Startup/Networked Standby settings].
  4. Натиснете [Auto on/Networked Standby].
  5. Изберете елемента, който ще се настройва.

Елементи за настройка

[Switch to Networked Standby after inactivity]

Когато проекторът е в режим на постер и не работи повече от 20 минути в тъмно помещение, той влиза в режим на мрежова готовност и проекционният екран се затъмнява. Всеки път, когато натискате превключвателя, настройката се превключва между активирана/дезактивирана.

[On at a specified time]

В определеното време проекторът излиза от режим на мрежова готовност и прожектира изображения. Когато натиснете [On at a specified time], се появява екранът за настройки. Натиснете превключвателя, за да активирате настройката, след това определете времето. Всеки път, когато натискате превключвателя, настройката се превключва между активирана/дезактивирана.

[Switch to Networked Standby at a specified time]

В определено време проекторът влиза в режим на мрежова готовност и проекционният екран се затъмнява. Когато натиснете [Switch to Networked Standby at a specified time], се появява екранът за настройки. Натиснете превключвателя, за да активирате настройката, след това определете времето. Всеки път, когато натискате превключвателя, настройката се превключва между активирана/дезактивирана.

[On when smartphone detected]

Когато проекторът разпознае смартфона, той излиза от режим на мрежова готовност и прожектира изображения. Всеки път, когато натискате превключвателя, настройката се превключва между активирана/дезактивирана. Когато използвате iPhone, настройте опцията му [Portable Ultra Short Throw Projector Application] — [ALLOW LOCATION ACCESS] на [Always], за да работи правилно тази функция.

[Switch to Networked Standby when your smartphone moves out of range of Projector]

Когато проекторът установи, че смартфонът и преместен, той влиза в режим на мрежова готовност и затъмнява проекционния екран. Всеки път, когато натискате превключвателя, настройката се превключва между активирана/дезактивирана. Когато използвате iPhone, настройте опцията му [Portable Ultra Short Throw Projector Application] — [ALLOW LOCATION ACCESS] на [Always], за да работи правилно тази функция.

Съвет

  • Когато смартфонът и прожекторът са свързани, часовникът на проектора автоматично се синхронизира с часовника на смартфона.
  • След поставяне на проектора в режим на мрежова готовност с натискане на бутона на захранването, ако смартфонът е излязъл от обхвата на проектора и след това е възстановен в рамките на пет минути, функцията [On when smartphone detected] може да не работи. В такъв случай включете проектора ръчно.