Проверка на Wi-Fi MAC адреса

  1. Стартирайте приложението / (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.
  2. Натиснете (Settings).
  3. Натиснете [Network].
  4. Проверете [Wi-Fi MAC address].