Проекционният екран се затъмнява автоматично или се изключва.

  • Когато проекторът се използва при високи температури на околната среда или отворите за вентилация (смукателен/изпускателен) са затворени, яркостта автоматично се намалява, за да се охлади вътрешната част на проектора. Ако температурата на проектора не спадне дори при намаляване на яркостта, прожектирането автоматично спира.