Поставяне на проектора в режим на мрежова готовност

Ако няма да използвате проектора известно време, го поставете в режим на мрежова готовност, за да затъмните проекционния екран.

Влизане в режим на мрежова готовност

Влезте в режим на мрежова готовност от проектора или от смартфона.
 • Тяло на проектора: натиснете леко бутона на захранването (а).
 • “Portable Ultra Short Throw Projector Application”: Натиснете бутона (включване) (c) на началния екран.

Индикаторът на захранването (b) остава да свети, когато проекторът е в режим на мрежова готовност.

Излизане от режим на мрежова готовност

Възстановете работата от проектора или от смартфона.

 • Тяло на проектора: натиснете леко бутона на захранването (а).
 • “Portable Ultra Short Throw Projector Application”: Натиснете бутона (включване) (c) на началния екран.

Съвет

 • Освен това, можете да използвате известието на “Portable Ultra Short Throw Projector Application”, показано в зоната за известия на смартфона, за да превключвате между режим на мрежова готовност и включено захранване.
 • Можете да използвате функцията [Auto on/Networked Standby] на приложението “Portable Ultra Short Throw Projector Application”, за да поставите проектора в режим на мрежова готовност автоматично при следните условия.
  • Когато проекторът е в режим на постер и не работи повече от 20 минути в тъмно помещение
  • В определеното време
  • Когато смартфонът излезе от обхвата на проектора (например ако сте се преместили далеч от проектора, заедно със смартфона си)