Изтриване на съдържание, прехвърлено в проектора


Можете да изтриете изображения и фонова музика, прехвърлени към проектора.

  1. Стартирайте приложението / (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.
  2. Натиснете бутона (Settings).
  3. Натиснете [Initialize].
  4. Натиснете [Delete transferred content], след което следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инициализацията.

Забележка

  • Когато изпълнявате гореописаните действия, цялото съдържание за разпространение също ще бъде изтрито.