Цветът не е правилен.

  • В зависимост от цвета на проекционната повърхнина изображенията може да не се прожектират правилно. Изберете бутона (Settings) — [Picture] на приложението “Portable Ultra Short Throw Projector Application”, за да коригирате качеството на картината.
  • Когато проекторът се използва в студена околна среда, цветът може да е блед или неточен веднага след включване на проектора. След известно време цветът ще стане правилният.