Управление на смартфони, които ще се свързват


Можете да разрешите/откажете достъп от всеки смартфон, регистриран към проектора. Освен това, можете да изтриете дадена регистрация.

 1. Стартирайте приложението / (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.
 2. Натиснете бутона (Settings).
 3. Натиснете [Network].
 4. Натиснете [Smartphones added].
 5. Натиснете устройството, което ще бъде променено.
 6. Изберете [Allow] или [Deny ].

  За да изтриете регистрацията, натиснете [Delete smartphone].

Забележка

 • Дори когато регистрацията е била изтрита, изтритото устройство ще бъде регистрирано към списъка на устройства с достъп, ако устройството има достъп до проектора.

  За да откажете автоматична регистрация, активирайте функцията [Restrict adding smartphones].

 • Можете да настроите функцията [Deny ] за до седем устройства.