Продължителност на батерията на проектора

Напълно зареденият проектор може да се използва приблизително 2 часа.

Съвет

  • Тази продължителност на батерията е когато функцията [Picture] е настроена на [Preset 1], силата на звука е на приблизително 80% и се възпроизвежда филм.
  • Продължителността на батерията може да варира в зависимост от околната температура или други фактори.
  • Продължителността на батерията може да варира в зависимост от вашия смартфон.