Използване на функцията за споделяне за прожектиране на екрана на смартфона (само за смартфони с Android)

Ако вашият смартфон поддържа Miracast, можете директно да прожектирате екрана на смартфона.

Не е необходима връзка с точка за достъп (безжичен маршрутизатор).

Забележка

  • В зависимост от вашия смартфон някои интернет съдържания не могат да бъдат прожектирани с функцията за споделяне.
  • Когато функцията [Wi-Fi Direct] е включена, не можете да прожектирате екрана на смартфона с функцията за споделяне.

  1. Стартирайте приложението / (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.
  2. Натиснете [Poster], за да поставите проектора в режим на постер.
  3. Поставете смартфона в режим за споделяне, след това го свържете към проектора.
  4. Работете със смартфона, за да прожектирате екрана.