Почистване

  • Преди почистване се уверете, че сте изключили уреда от контакта.
  • За да почистите повърхността на проекционния прозорец:
    Внимателно го избършете с мека кърпа, подобна на тази за почистване на очила. Ако има упорити петна, ги избършете с кърпа, напоена с вода. Не използвайте алкохол, бензен, разредител, киселинни почистващи препарати, алкални почистващи препарати, абразивни почистващи препарати, химически кърпи за прах и т.н.
  • За да почистите външната част:
    Внимателно я избършете с мека кърпа. Ако има упорити петна, избършете петната с мека кърпа, която е напоена с разреден неутрален препарат, и внимателно изцедете, след което избършете външната част отново със суха кърпа. Не използвайте алкохол, бензен, разредител и т.н.
  • Ако уредът се търка със замърсена кърпа, може да се надраска.
  • Ако летлива течност като инсектицид пръсне върху уреда или елемент, изработен от гума или винил остане във физически контакт с уреда за дълго време, той може да се повреди или цветът на повърхността да избледнее.
  • Не докосвайте проекционния прозорец с ръце.