Разположение на контролните органи (безжичен модул)

Разположението на контролните органи на безжичния модул е описано по-долу.

 1. Конектор HDMI IN

  Свържете HDMI устройство с наличен в търговската мрежа HDMI кабел. Можете да прожектирате изображения от свързаното устройство.

 2. Конектор HDMI OUT

  Свържете телевизор с наличен в търговската мрежа HDMI кабел. Можете да показвате изображения от устройството, свързано с безжичния модул, на телевизионния екран.

 3. Конектор IR BLASTER

  Свържете IR Blaster (доставен)

 4. Вход DC IN 5V

  Свържете AC адаптера LSPX-AC5V2 (доставен).

 5. Бутон PAIRING

  Проекторът и безжичния модул вече са сдвоени (настройка на връзката) в момента на закупуване. Когато това сдвояване се премахне, например след поддръжка, използвайте този PAIRING бутон, за да ги сдвоите отново.

 6. Индикатор

  Показва състоянието на безжичния модул.