Регулиране на силата на звука

Можете да регулирате силата на звука на проектора.

  1. Стартирайте приложението / (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.
  2. Натиснете бутона (Settings).
  3. Използвайте плъзгача на [Volume], за да регулирате.

За да регулирате от меню [Settings]

  1. Натиснете бутона (Settings).
  2. Използвайте плъзгача на [Volume] или , за да регулирате.

Съвет

  • Освен това, можете да използвате известието на “Portable Ultra Short Throw Projector Application”, показано в зоната за известия на смартфона, за да регулирате силата на звука.