Потвърждаване на регистрация при свързване на смартфон


Когато нерегистриран смартфон осъществи достъп до проектора, може да се появи екран за потвърждаване, който ограничава автоматичната регистрация.

  1. Стартирайте приложението / (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.
  2. Натиснете бутона (Settings).
  3. Натиснете [Network].
  4. Натиснете превключвателя [Restrict adding smartphones], за да превключите между активирано и дезактивирано.

    Когато е разрешено, е необходим PIN код за свързване на нерегистриран смартфон. PIN кодът се изобразява на проекционния екран.