Прожектиране на постер за разпространение

Можете да изтеглите разпространен постер и да увеличите видовете постери.

Преди да използвате тази функция, свържете смартфона и проектора към една и съща точка на достъп (безжичен маршрутизатор).

 1. Стартирайте приложението / (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.
 2. Натиснете в горния десен ъгъл на [Poster] и изберете [Change poster].
  Когато е избран режимът на постер, натиснете [Change poster].
 3. Натиснете [Theme].
 4. Изберете желания постер за разпространение.
  Стартира изтеглянето на постера.

  Постерът със е постер за разпространение, който може да се изтегля.

Съвет

 • Когато искате да изтриете постер за разпространение, натиснете и след това натиснете [OK], когато се появи съобщение.
 • Ако натиснете докато се изтегля постер за разпространение, изтеглянето ще бъде прекъснато. Натиснете постера, за да възобновите изтеглянето.
 • Времето за изтегляне на някои постери за разпространение е ограничено.

  Ако не изтеглите постерите в рамките на времето за изтегляне, те ще се изтрият автоматично.