Прожектиране на изображения от HDMI устройство, свързано към безжичния модул

Можете да прожектирате изображения, съхранени в HDMI устройство, като например Blu-ray Disc™ плейър или персонален компютър.

Можете да свържете телевизор към безжичния модул, за да показвате изображения от HDMI устройство както на проектора, така и на телевизора, без да променяте кабелната връзка.

  1. Стартирайте приложението / (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.
  2. Натиснете [External input (HDMI)].
  3. Задействайте HDMI устройството, за да възпроизвеждате изображения, които ще се прожектират.

Съвет

  • Свързването на IR Blaster (доставен) ви позволява да управлявате HDMI устройството чрез насочване на дистанционното управление към проектора. Това е полезно, когато проекторът и HDMI устройството са разположени на различни места.