Не може да установи Bluetooth връзка със смартфона.

  • Уверете се, че Bluetooth функцията на смартфона е ВКЛЮЧЕНА.
  • Ако не можете да установите връзка, дори и ако Bluetooth функцията на смартфона е ВКЛЮЧЕНА, изключете Bluetooth функцията на смартфона и я включете отново.
  • Специалното приложение не може да се използва на няколко смартфона едновременно. Затворете приложението, което се използва на другия смартфон. Или изключете функцията Bluetooth на другия смартфон.
  • Изключете проектора и го включете отново.
  • Сдвоете повторно проектора и безжичния модул. За подробна информация натиснете тук.