Прожектираното изображение трепти или има малки смущения.

  • Този уред използва директен лазер, следователно може да се появи петниста структура (наситени петна върху прожектираното изображение); това не е неизправност. Това явление може до известна степен да се намали чрез увеличаване на яркостта в помещението и прожектиране върху нелъскава матирана повърхнина.