Съобщение относно прекратяването на функцията за свързване “IFTTT”

Като взехме предвид броя на потребителите, използващи функцията за свързване “IFTTT”, инсталирана на преносимия проектор Ultra Short Throw LSPX-P1 (наричана по-нататък “тази функция”), решихме да я прекратим след актуализацията на приложението, планирана за началото на декември 2018 г. Молим Ви да ни съдействате, като актуализирате приложението до най-новата версия, предлагана в Google Play и App Store след началото на декември 2018 г.

След актуализиране на приложението слайдшоутата на снимките, публикувани във “Facebook” или “Instagram” и конфигурирани преди това чрез тази функция, както и свързаните с любимата Ви уеб услуга слайдшоута (от аплета), повече няма да са налични.
Ако искате да продължите да разглеждате снимките и филмите на своя смартфон след актуализиране на приложението, можете да го направите, като изберете желаните снимки и филми в “My content”. За подробности вижте съобщението на следната страница:
http://helpguide.sony.net/projector/lspxp1/v1/bg/contents/TP0001604775.html
Моля, имайте предвид, че поради изтичане на договора с доставчика на услугата “IFTTT” тази функция ще бъде напълно прекратена след 15 март 2019 г.

Извиняваме се за причиненото неудобство на клиентите, използващи тази функция.