Слушане на DAB/DAB+ радио

Натиснете HOME, след което докоснете [DAB+].

Съвет

  • Задайте [Antenna Power] на [ON] (по подразбиране) или на [OFF] в зависимост от типа DAB антена (не е доставена).
  • Когато [DAB+] е избрано за първи път след извършване на фабрично нулиране, автоматичната настройка стартира автоматично. Изчакайте автоматичната настройка да завърши. (Ако бъде прекъсната, автоматичната настройка ще стартира отново следващия път, когато изберете [DAB+].) Ако няма DAB станция, запаметена от автоматичната настройка, настройте чрез докосване на [Auto Tune] от (списък).

Контроли/индикации за приемане

Илюстрация на екрана на DAB/DAB+ радио

A. (списък)

Отворете списъка със станции.


B. Текуща честотна лента

Променете честотната лента (DAB1, DAB2 или DAB3).


C. Име на група станции, име на станция


D. (DAB опции)

Отворете менюто “DAB опции”.


E. SEEK–/SEEK+

Търсете станции.


F. / (наляво/надясно)

Търсете групи от станции.
(Налично е само когато [Seek By] е зададено на [Station Gp].)


G. Номера за предварително задаване

Изберете предварително зададена станция. Бързо плъзнете надясно/наляво, за да покажете други предварително зададени станции.
Докоснете и задръжте, за да запаметите текущата станция към това предварително задаване.