Другото BLUETOOTH устройство не може да открие този приемник.

  • Задайте [Bluetooth Connection] на [ON].
  • Докато се свързва с BLUETOOTH устройство, този приемник не може да бъде открит от друго устройство. Прекъснете текущата връзка и потърсете този приемник от другото устройство.
  • В зависимост от Вашия смартфон или мобилен телефон може да се наложи да изтриете този приемник от историята за свързвания на смартфона или мобилния телефон и да ги сдвоите отново.