Няма съобщения за пътната обстановка.

  • Дезактивирайте DAB съобщенията.
    • Съобщенията за пътната обстановка (TA) не са налични, докато са активирани DAB съобщенията.