Apple CarPlay

Apple CarPlay дава възможност да използвате Вашия iPhone в автомобила по начин, който Ви позволява да останете концентрирани върху пътната обстановка.
(Налично само когато Вашият iPhone е свързан към USB port 1.)

Бележки относно използването на Apple CarPlay

  • Проверете уебсайта на Apple CarPlay за поддържани версии на iOS. Преди да пристъпите към използване, актуализирайте до последната версия на iOS.
  • За подробности относно Apple CarPlay вижте ръководството, предоставено с Вашия iPhone, или посетете уебсайта на Apple CarPlay.
  • Тъй като се използва GPS системата на Вашия iPhone, поставете Вашия iPhone на място, където може лесно да приема GPS сигнал.
  1. Свържете Вашия iPhone към USB port 1.
    За свързване на iPhone използвайте USB кабел за свързване на iPhone (не е доставен).
  2. Натиснете HOME, след което докоснете иконата на Apple CarPlay.
    Дисплеят на Вашия iPhone се появява на дисплея на приемника. Докоснете и управлявайте приложенията.

Използването на логото на Apple CarPlay означава, че потребителският интерфейс на превозното средство отговаря на стандартите за производителност на Apple. Apple не носи отговорност за експлоатацията на този автомобил или за съответствието му със стандартите и нормите за безопасност.

Моля, имайте предвид, че използването на този продукт с iPhone може да повлияе на производителността на безжичната мрежа.