Иконата на Android Auto не се появява на екрана HOME.

 • Проверете Вашия телефон с Android и приемете отказите от отговорност и исканията за разрешение, необходими за използването на Android Auto на Вашия телефон с Android.
 • Няма инсталирано приложение Android Auto на Вашия телефон с Android.
  • Изтеглете и инсталирайте приложението Android Auto на Вашия телефон с Android.
 • Вашият телефон с Android не е съвместим с Android Auto.
  • Вашият телефон с Android трябва да поддържа Android Auto. Вижте ръководството, предоставено с Вашия телефон с Android, или посетете уебсайта на Android Auto.
 • Прекъснете връзката на Вашия телефон с Android към USB port 1 и го свържете отново.
 • USB портът, към който е свързан Вашият телефон с Android, е неподходящ.
  • Свържете Вашия телефон с Android към USB port 1.
 • Android Auto може да не е налично във Вашата държава или регион.