Отказване на демонстрационния режим

  1. Натиснете HOME, след което докоснете [Settings].
  2. Докоснете [General], след което докоснете [Demo], за да го зададете на [OFF].
  3. За да излезете от менюто за настройка, докоснете двукратно (назад).