USB функциите не работят правилно.

  • Не използвайте USB кабел за удължаване, тъй като това може да влоши качеството на сигнала.
    • Използвайте по-къс USB кабел при свързване на USB устройството или сменете USB кабела с нов.