Приемане на обаждане

  1. Докоснете (обаждане) при приемане на обаждане.
    Телефонното обаждане започва.

Забележка

  • Тонът на звънене и гласът на говорещия се извежда от предните високоговорители. За да изберете високоговорителите за обаждане със свободни ръце, натиснете HOME, след което докоснете [Settings] и изберете [Phone Call Sound] в [Sound].

За отхвърляне/прекратяване на повикване

Докоснете (прекратяване на повикване).