Слушане на SiriusXM радио

Натиснете HOME, след което докоснете [SXM].

За активиране на Вашия абонамент за SiriusXM

Само SiriusXM Ви предоставя повече от това, което харесвате да слушате – всичко на едно място. Слушайте над 140 канала, включително музикални, без реклами и най-популярните спортове, новини, дискусии, комедийни и развлекателни канали. Добре дошли в света на сателитното радио. Необходими са свързване на SiriusXM тунер на превозното средство и абонамент. За допълнителна информация посетете
www.siriusxm.com


След монтирането на Вашия SiriusXM тунер за свързване на превозното средство и антена натиснете HOME, след което докоснете [SXM]. Трябва да чувате канала за обзор на SiriusXM на канал 1. След като се уверите, че чувате канала за обзор, изберете канал 0, за да откриете ИД на Вашето радио. Също така ИД на радиото се намира отдолу на свързания SiriusXM тунер на превозното средство и неговата опаковка. Този номер ще Ви е необходим за активиране на Вашия абонамент. Запишете номера за справка.

Забележка

  • ИД на радиото за SiriusXM не включва буквите I, O, S или F.


За показване на ИД на SiriusXM радиото

  1. Натиснете HOME, след което докоснете [SXM].
  2. Докоснете (опция), след което изберете [Channel Direct Select].
  3. Въведете [000], след което докоснете [OK].


В САЩ можете да активирате онлайн или с обаждане на обслужването за слушатели на SiriusXM:

В Канада можете да активирате онлайн или с обаждане на обслужването за слушатели на SiriusXM:


Като част от процеса за активиране сателитите на SiriusXM ще изпратят съобщение за активиране до Вашето радио. Когато Вашият радиоприемник открие, че радиото е получило съобщението за активиране, радиоприемникът ще покаже на дисплея: [Subscription Updated Press Enter to Continue]. След абонирането можете да настройвате канали от Вашия абонаментен план.

Забележка

  • Процесът за активиране обикновено отнема 10 до 15 минути, но може да достигне до един час.
  • Вашият радиоприемник трябва да е включен и да приема сигнала на SiriusXM, за да получи съобщението за активиране.