Предпазителят е изгорял./Приемникът издава шум, когато положението на ключа за запалване се превключи.

  • Захранващите кабели не са свързани правилно с тези на конектора на автомобила за захранване на аксесоари.