Бележка относно лиценза

Този продукт съдържа софтуер, който се използва от Sony в рамките на лицензно споразумение със собственика на авторските му права. Ние сме задължени да оповестим съдържанието на споразумението пред клиентите в рамките на изискванията на собственика на авторското право на софтуера. За подробности относно софтуерните лицензи изберете [Settings] [General] [Open Source Licenses].

Бележка относно приложен софтуер по лицензи GNU GPL/LGPL

Този продукт съдържа софтуер, който е обект на следния общ публичен лиценз на GNU (наричан по-нататък “GPL”) или облекчен общ публичен лиценз на GNU (наричан по-нататък “LGPL”). Те постановяват, че потребителите имат право да придобиват, променят и разпространяват отново изходния код на посочения софтуер в съответствие с общите условия на GPL или LGPL, показани на този приемник.
Изходният код на посочения по-горе софтуер е достъпен в мрежата.
За да го изтеглите, моля, отидете на следния URL адрес, след което изберете името на модела “XAV-AX5500” или “XAV-AX5550D”.
URL: http://www.sony.net/Products/Linux/
Моля, имайте предвид, че Sony не може да отговаря на никакви запитвания относно съдържанието на изходния код.


Ако имате някакви въпроси или проблеми относно Вашия приемник, които не се съдържат в това Помощно ръководство, се обърнете към най-близкия търговски представител на Sony.