Подготвяне на Bluetooth® устройство

Можете да се наслаждавате на музика или да се обаждате със свободни ръце в зависимост от BLUETOOTH съвместимото устройство, като например смартфони, мобилни телефони и аудио устройства (наричани по-нататък “BLUETOOTH устройство”, ако не е посочено друго). За подробности за свързване се обърнете към работните инструкции, доставени с устройството. Преди да свържете устройството, намалете силата на звука на приемника; в противен случай това може да доведе до силен звук.