Станциите не могат да се приемат. (XAV-AX5500(E)/XAV-AX5500(E17)/XAV-AX5500(IN))

  • Настройката за стъпка на настройване е заличена.
    • Задайте стъпката на настройване отново.