USB Port 1 и USB Port 2

При свързване на USB устройствата изберете USB port 1 или USB port 2 според функциите, които ще се използват.

USB port 1

 • Apple CarPlay
 • Android Auto
 • WebLink
 • Файлова система
  • FAT12
  • FAT16
  • FAT32
  • exFAT
 • Възпроизводим аудиоформат
  • MP3
  • WMA
  • FLAC
  • WAV
  • AAC
 • Възпроизводим видеоформат
  • MPEG-4
  • WMV
  • MKV
  • Xvid
 • Режим на USB връзка
  • MSC

USB port 2

 • Файлова система
  • FAT12
  • FAT16
  • FAT32
 • Възпроизводим аудиоформат
  • MP3
  • WMA
  • FLAC
 • Режим на USB връзка
  • MSC
  • MTP