Използване на функции за опции на радио

Следните функции са налични при докосване на (опция) в горната дясна част на екрана.

[BTM (Best Tuning Memory)]

Запаметява станции по реда на честотата на номерата за предварително задаване. Като станции за предварително задаване могат да бъдат запаметени 18 станции за FM и 12 станции за AM.


[AF] (XAV-AX5550D(EUR))
Избира [ON] за непрекъснато пренастройване на станцията на най-силния сигнал в мрежата.
(Налична само при FM приемане.)


[TA] (XAV-AX5550D(EUR))
Избира [ON] за приемане на текущата информация за пътната обстановка или програми за пътната обстановка (TP), ако са налични такива.
(Налична само при FM приемане.)


[Regional] (XAV-AX5550D(EUR))
Избира [ON] да остане на станцията, която приемате, докато функцията AF е включена. Ако напуснете зоната за приемане на тази регионална програма, изберете [OFF]. Тази функция не работи в Обединеното кралство и някои други области.
(Налична само при FM приемане.)


[PTY]
Избира тип програма от PTY списъка за търсене на станция, която предава избрания тип програма.
(Налична само при FM приемане.)


За получаване на съобщения за извънредни ситуации (XAV-AX5550D(EUR))

С включена функция AF или TA съобщенията за извънредни ситуации автоматично ще прекъсват текущо избрания източник.