Звукът е шумен.

  • Дръжте далеч едни от други захранващите и свързващите кабели.