На USB устройството е нужно повече време за започване на възпроизвеждане.

  • USB устройството съдържа файлове с голям размер или файлове със сложна структура на директориите.