Поддръжка

Смяна на литиевата батерия (CR2025) на дистанционното управление (XAV-AX5500(UC)/XAV-AX5500(E)/XAV-AX5500(E17)/XAV-AX5500(IN))

Когато зарядът на батерията намалее, обхватът на дистанционното управление намалява.


ВНИМАНИЕ

Опасност от експлозия, ако батерията е неправилно подменена. Подменяйте само със същия или еквивалентен тип батерии.

Илюстрация, показваща правилния начин за поставяне на литиевата батерия в дистанционното управление

A: Литиева батерия (CR2025) с полюса + нагоре

Забележка

  • Пазете литиевата батерия от деца. Ако батерията бъде глътната, незабавно се консултирайте с лекар.