Използване на функции за DAB опции

Следните функции са налични при докосване на (опция) на екрана на DAB/DAB+ радио.

[Seek By]

Задава режима за търсене на станция: [A-Z] (Търсене по име на станция), [Station Gp] (Търсене по група станции).


[Announce]

Активира DAB съобщенията с прекъсване на текущо избрания източник: [ON], [OFF].
По време на DAB съобщение силата на звука се настройва на нивото, зададено за TA в RDS.


[Soft Link]

Автоматично търси и настройва същата или подобна програма, когато сигналът на текущата програма е прекалено слаб за приемане: [ON], [OFF].
Hard Link” следва същата програма, а “Soft Link” следва сходна програма.

Soft Link DAB/FM
OFF Само Hard Link
ON Hard Link/Soft Link


[Information]

Показва името на текущо избраната група станции, името на станцията, PTY типа на станцията и т.н.


[Antenna Power]

Захранва входния терминал за DAB антената: [ON], [OFF].