Възпроизвеждане от BLUETOOTH устройство

Можете да възпроизвеждате съдържание на свързано устройство, което поддържа BLUETOOTH A2DP (разширен профил на аудиоразпространение).

  1. Установете BLUETOOTH връзка с аудиоустройството.
  2. Натиснете HOME, след което докоснете [BT Audio].
  3. Задействайте аудиоустройството за стартиране на възпроизвеждането.

Забележка

  • В зависимост от аудиоустройството информация, като например име, номер на запис/времетраене и състояние на възпроизвеждане, може да не се показва на този приемник.
  • Дори ако източникът бъде променен на този приемник, възпроизвеждането на аудиоустройството не спира.
  • BLUETOOTH сдвояване не е възможно, докато Apple CarPlay работи.

За приравняване на силата на звука на BLUETOOTH устройството към други източници

Можете да намалите разликите в силата на звука между този приемник и BLUETOOTH устройството:
По време на възпроизвеждане докоснете (опция), след което задайте [Input Level] между –6 и +6.