Приемникът не може да работи.

  • Натиснете и задръжте HOME за повече от 10 секунди, за да рестартирате приемника. От съображения за безопасност не рестартирайте приемника, докато шофирате.