Няма тон на звънене.

  • Увеличете силата, докато приемате обаждане.
  • Високоговорителите не са свързани към приемника.
    • Свържете високоговорителите към приемника. За да изберете високоговорителите за тона на звънене, натиснете HOME, след което докоснете [Settings] и изберете [Phone Call Sound] в [Sound].