PTY показва [PTY not found.].

  • Текущата станция не е RDS станция или радиоприемането е влошено.