Настройване

 1. Изберете желаната честотна лента (FM1, FM2, FM3, AM1 или AM2).
 2. Извършете настройване.

  За автоматично настройване

  Докоснете SEEK–/SEEK+.
  Сканирането спира, когато приемникът започне да приема станция.

  За ръчно настройване

  Докоснете и задръжте /(наляво/надясно) за определяне на приблизителната честота, след което докоснете /(наляво/надясно) неколкократно за фина настройка на желаната честота.

За ръчно запаметяване

Докато приемате станцията, която искате да запаметите, докоснете и задръжте желания номер за предварително задаване.

За приемане на запаметени станции

Изберете честотната лента, след което докоснете желания номер за предварително задаване.