WebLink™ не може да се използва.

 • Необходимо е инсталирането на приложението “WebLink Host” на Вашия iPhone/телефон с Android.
  • Проверете следния сайт и инсталирайте приложението “WebLink Host”.
   http://abaltatech.com/WL
  • Проверете Вашия iPhone/телефон с Android и приемете отказите от отговорност и исканията за разрешение, необходими за използването на WebLink™ на Вашия iPhone/телефон с Android.
 • Прекъснете връзката на Вашия iPhone/телефон с Android към USB port 1 и го свържете отново.
 • USB портът, към който е свързан Вашият iPhone/телефон с Android, е неподходящ.
  • Свържете Вашия iPhone/телефон с Android към USB port 1.
 • Рестартирайте Вашия iPhone/телефон с Android.
 • WebLink™ може да не е налично във Вашата държава или регион.