Настройки на звука (Sound)

EXTRA BASS

Усилва басите в звука в синхрон с нивото на силата на звука: [OFF], [1], [2].


EQ10/Subwoofer

Избира крива на еквалайзера и регулира нивото на субуфера.
(Налично е при който и да е избран източник.)

Елемент Подробна информация
EQ10 Избира кривата на еквалайзера:

XAV-AX5500(UC)/XAV-AX5550D(EUR)
[OFF], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Soul], [Country], [Custom]

XAV-AX5500(E)/XAV-AX5500(E17)
[OFF], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Regueton], [Salsa], [Custom]

XAV-AX5500(IN)
[Bollywood], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Regueton], [Custom], [OFF]

[Custom] регулира кривата на еквалайзера: –6 до +6.
Subwoofer Регулира нивото на силата на звука на субуфера: [OFF], –10 до +10.

Balance/Fader

Регулира нивата на баланса/фейдъра.

Елемент Подробна информация
Balance Регулира баланса на звука между левите и десните високоговорители: [L15] до [R15].
Fader Регулира баланса на звука между предните и задните високоговорители: [Front 15] до [Rear 15].

Crossover

Регулира пределната честота и фазата на субуфера.

Елемент Подробна информация
High Pass Filter Избира пределната честота на предните/задните високоговорители: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
Low Pass Filter Избира пределната честота на субуфера: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
Subwoofer Phase Избира фазата на субуфера: [Normal], [Reverse].

DSO (Dynamic Stage Organizer)

Усилва аудиоизхода: [OFF], [Low], [Middle], [High].


Phone Call Sound

Избира високоговорителите за обаждане със свободни ръце: [Front], [Rear], [All].